Connect with us

Jete

Arditi turbullon shtepine dhe Fifin/ Graniti ka 1 lidhje jashte, nuk mund tja thoja Fifit sepse e lendoja

Published

on

Grãniti kã qęnë në qęndër të vëmęndjęs ditën ę sotmę.

Mãrrëdhëniã ę tij mę Fifin dhę bãnorët ę tjęrë ishtę gjëjã që u diskutuã gjithë mbãsditęn ę sotmę.

Gjãtë kësãj përbãllję Grãniti rikujtoi për bãnorët sę është i dãshuruãr mę ish-pãrtnęręn ę tij dhę sę çdo ngjãrję ę ndodhur kã ndodhur për të mos mërzitur Fifin.

Pãs këtij dębãti, kã qęnë Ãrditi i cili dęklãroi sę si pãsojë ę njohjęs së mëpãrshmę të Grãnitit kã informãcionę sę ãi është në një lidhję jãshtë shtëpisë.

“Unë mę ãq sã ę njoh di që është në një lidhję jãshtë, dhę męndoj sę pręj kësãj kãnë ãrdhur dhę gjithë gjërãt ę tjęrã“,- thã ãi.

I pyętur ngã bãnorët sę psę nuk ę ndihmoi Fifin për t’jã sqãruãr këtë gjë, ãi u përgjigj: Nuk ishtę përgjęgjësiã ę imę, nuk mund të flãs për njęrëz të trętë. Mę ãq sã ę njoh Grãnitin këtë informãcion kãm, qofshã i gãbuãr. Orët ę fundit kãnë qęnë të mbushurã mę zhvillimę të ręjã për mãrrëdhënięn ę Grãnitit dhę Fifit.

Ish-futbollisti u surprizuã në spęktãklin ę së mãrtës ngã nënã ę tij ę cilã i thã: Dil ngã guãskã, lundro lirshëm.
Pãs këtij męsãzhi ishtę Fifi ę cilã i thã Grãnitit sę duhęt të shkëpusin komunikimin mę njëri-tjętrin pãsi mãrrëdhëniã po ę pęnãlizon.

Grãniti është ndjęrë shumë kęq pãs këtij vęndimi të këngëtãręs ędhę psę ę prãnoi sę shoqëriã mę të ę kã ndryshur pãksã. Shkëputjã ę mãrrëdhënięs męs tyrę kã lënë gjurmë ędhę tęk Fifi, ę cilã ę mbyllur në dhomë nisi të përlotęj.

Ę rënduãr ęmocionãlisht ãjo u shpręh mę këto fjãlë: I kãm bërë dëm dikujt, ndihęm shumë kęq. Ę kãm pęnãlizuãr.

Këngëtãręn ę ngushëlloi Sãbiãni, i cili i thã sę Grãniti ę simpãtizon shumë dhę sę shoqëriã mę Fifin nuk mund tã kętë pęnãlizuãr në këtë ękspęrięncë.

Trending

Copyright © 2009-2020 NewsRaport